Cursos disponibles

El curs COMPETIC 3: suposa un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits específics d’aplicació.

Notícies del lloc

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)